• 0904 938 168

Bác Sĩ Nguyễn Thị Minh Thảo

Tốt nghiệp với các bằng bác sĩ:

- Tốt nghiệp BS Đa Khoa năm 2014 - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

- Tốt nghiệp lớp “Định hướng chuyên khoa da liễu” 2015 tại ĐH Y Dược TP. HCM

Các chứng chỉ, bằng hành nghề:

- Chứng chỉ đào tạo liên tục về  “Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu” tại BV Da Liễu

- Chứng chỉ đào tạo liên tục về “Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da” tại BV Da liễu

- Chứng chỉ đào tạo liên tục về “Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da” tại BV Da liễu

- Chứng Chỉ và là thành viên Bác Sĩ chính thức sử dụng công nghệ Thermage

"Book lịch hẹn thăm khám miễn phí ngay cùng các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Worldwide"

Tư vấn ngay